JYSD CAFE본당 행사사진 촬영계획 및 결과

2017년 본당 행사사진 촬영 계획및 결과

박병희율리안나
2017.04.03 20:29
스크랩

   번 호

  날  짜

               행   사    명        

       장  소             

        담  당   자        

       결  과        

1  

 1.5

  복사단 스키캠프

  용평리조트

 조지훈 힐라리오 신부님

 

 1.15

 세신부님 영명축일 축하식

  대성전

 김종무님

 

 3

2.5 

 12기 사목회 연수회

 참회와 속죄성당

 이용우님

 

 4

 2.5

 예비자 입교식

 소성전

 이용우님

 

 5

2.12 

 파로수녀님 환송식

 성당

 박병희님

 

 6

2.12 

 복사단 졸업 축하식

 대성전

 박병희님

 

 7

2.16 

 가시는 수녀님,오시는 수녀님 

 성당

 박병희님

 

 8

3.1 

 재의 수요일 

 대성전

 박병희님

 

 9

3.3 

 요셉대 개강식

 소성전

 김은영님

 

 10

3.7 

 가톨릭 성서모임 개강식

 소성전

 김종무님

 

 11

3.19 

 레지오 아치에스행사

 대성전

 정계순님

 

 12

4.1 

 세월호 3주기 기억미사

 팽목항

 정계순님

 

 13

4.7 

 요셉대 파스카행사

 소성전

 박병희님

 

 14

 4.9

 성지주일

 대성전

 이용우님

 

 15

4.13 

 성목요일

 대성전

 임안나님

 

 16

4.15 

 부활성야

 대성전

 김종무님, 임안나님

 

 17

 4.25

 레지오 성지순례

 풍수원성당

 김은영님

 

 18

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 이야기마당으로 추천

박병희
박병희율리안나
줄이 없어졌어요.
왜 그런건지 모르겠네요.ㅠ2017.04.03 20:39

2017.04.03 20:39

콘텐츠 목록
제목 조회수 작성자 작성일
23 2017년 본당 행사사진 촬영 계획및 결과 1 211 박병희율리안나 2017.04.03 20:29
22 2016년도 촬영봉사 계획 및 결과 현황 1 615 정계순엘리사벳 2016.01.09 10:21
21 2015년 행사사진 촬영현황 1 634 김은영마리아도미니까 2015.04.19 23:05
20 2014년도 행사사진 촬영현황 0 656 김은영마리아도미니까 2015.04.19 22:01
19 9월 행사사진 촬영계획 3 410 김은영마리아도미니까 2014.09.01 21:53
18 8월 행사사진 촬영계획 1 433 김은영마리아도미니까 2014.07.31 22:30
17 7월 행사사진 촬영계획 7 457 김은영마리아도미니까 2014.06.30 20:12
16 6월 행사사진 촬영 2 505 김은영마리아도미니까 2014.05.27 13:32
15 5월 행사사진 촬영 5 407 김은영마리아도미니까 2014.04.26 10:35
14 4월 행사사진 촬영계획 7 440 김은영마리아도미니까 2014.03.25 08:02
1 2 3